Holdtræning

Holdoversigt

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag10.00-12.00

Fødselsforberedelse


10.00-12.00

Efterfødsel for Kejserinder

(2-8 mdr.)


10.00-12.00

Efterfødsel 1

(0-6 mdr.)

10.00-12.00

Babyrytmik

Lørdag

11-13.00

Babyrytmik
9.30-16.00

Kurser i fertilitetsfremmende træning (Mojzis-method)

16.30-17.30

Pilates

16.00-17.30

Rosenbevægelser

16.30-18.30

Fertilitetsfremmende Træning og Teori18-19

Qi Gong

18.30-20.00

Alexanderteknik - Bevidst Bevægelse17.00-18.00

Pilates

(begyndere/let øvede)

Søndag


Træningssal udlejes til weekend-workshops


Rosenbevægelser v/ Karen Vinding, www.karenvinding.info


Efterfødselsgym, Kejserindekurser, Fertilitetstræning v/ Anne Marie Jensen, amj@amj-fysio.dk/

tlf: 41401094 (kl.12.15-13)


Babyrytmik v/ Mine C. Olsen, www.mineco.dk/ tlf: 60705434


Pilates og Qi Gong v/ Mabel Kern, www.mabelkernn.dk/ tlf: 26219036


Fødselsforberedelse v/ Sophia Palm, www.jordemodertryghed.dk/ tlf: 53600833


Alexanderteknik - Bevidst Bevægelse v/Kerstin Backlin, www.facebook.com/KerstinAlexanderteknik/

tlf: 51223397


Undervisningen foregår i Havnestadsklinikkens smukke lokaler på Kigkurren 6-8, Islands Brygge – indgang i porten.

Kontakt den enkelte underviser for nærmere information og tilmelding eller send en mail til amj@amj-fysio.dk.

Vi starter nye hold hver måned.